Duits Engels Nederlands
TYPHOON SPECIALIST IN STIRRING & MIXING TECHNOLOGY
Typhoon boekt recordomzet in 2013 - 29-01-2014
Typhoon boekt recordomzet in 2013

Typhoon boekt recordomzet in 2013

Door de goede orderontvangst en veel mooie projecten was 2013 voor Typhoon een zeer succesvol jaar. Als specialist in meng- en roertechniek wist het bedrijf de omzet ruimschoots te verdubbelen ten opzichte van 2003.

‘Begin 2013 moesten we er als team hard aan trekken’, stelt Peter Ordelmans, Managing Director bij Typhoon. ‘Maar we hebben een ongekende eindsprint gemaakt. Een prestatie van formaat waar we echt trots op zijn.’

Uiteenlopende projecten
Typhoon stond afgelopen jaar aan het roer van verschillende grootschalige projecten. Opdrachten voor roerwerken voor olieopslagterminals werden uitgevoerd evenals mooie projecten in de zuivelindustrie en in Azië ging Typhoon aan de slag met enorme inlinemengers. Ook verbeterde het bedrijf zijn positie in Duitsland. ‘Vaak ging het om technisch en commercieel uitdagende projecten’, vertelt Ordelmans. ‘Door nauwe samenwerking binnen het team konden we onze klanten succesvol bedienen.’ Steeds vaker wordt daarbij een beroep gedaan op de flexibiliteit en innovatiekracht van Typhoon. ‘We worden gedwongen buiten de geijkte paden te treden’, legt Ordelmans uit. ‘Om ook succesvol te zijn in 2014, moeten we dat afwijken van ons standaardprogramma gaan zien als een way of life.’

Blijven investeren
Het succes van 2013 is mede te danken aan goede investeringen. Volgens Ordelmans is dat niet meer dan logisch. ‘We hebben bewust geïnvesteerd in productontwikkeling, kennis, automatisering, productie en techniek. Ik weet zeker dat die investeringen terug te zien zijn in het resultaat van 2014.’ De kerndoelstellingen voor 2014 zijn dan ook helder. ‘We zullen onder meer onze Duitse activiteiten verder ontwikkelen en een standaard roerwerk introduceren’, zegt Ordelmans. ‘We maken de overstap naar 3D-engineering en op het gebied van kennis en innovatie investeren we verder in een uitgebreide procesconfigurator. Al met al mooie vooruitzichten en een jaar dat we als team vol vertrouwen beginnen.’