Duits Engels Nederlands
TYPHOON SPECIALIST IN STIRRING & MIXING TECHNOLOGY

Beleidsverklaring

De directie van Typhoon verbindt een hoge prioriteit aan Kwaliteit, Arbo en Milieu bij het behalen van de ondernemingsdoelstellingen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze wil om te excelleren op deze onderdelen bijdraagt aan het versterken van de continuïteit van ons bedrijf en het realiseren van een gezond rendement.

Optimale kwaliteit

Als specialist in meng– en roertechnologie willen wij uitblinken in het leveren van optimale kwaliteit voor onze klanten. Daarom treden wij onze klanten met open vizier, eerlijk en met oog voor hun belangen tegemoet. In de omgang met klanten stellen wij ons op als een betrokken, meedenkende partner die zich de doelstellingen van onze klanten eigen maakt en daarnaar handelt. Wij beseffen dat het nakomen van afspraken en het waarmaken van beloftes bijdragen aan een prettige en duurzame relatie met onze klanten.

Maximale klanttevredenheid

Wij streven naar maximale klanttevredenheid, vanaf de adviesfase én doorlopend tot de gehele levensduur van de geleverde producten. Periodiek meten wij de mate van tevredenheid bij al onze klanten, evenals de mate waarin zij zich ‘ontzorgd’ voelen door de geboden oplossingen. Waar mogelijk initiëren wij onmiddellijk verbeteracties. Wij zien het als onze plicht producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen en verwachtingen van de klant, of deze zelfs overtreffen. Dat leveringen voldoen aan de specificaties van de klant, zoals omschreven in de opdracht en opdrachtbevestiging, is een vanzelfsprekendheid. Waar nuttig of noodzakelijk worden klantspecifieke mengprocessen uitvoerig getest met inzet van onze simulatie-unit.

Wet- en regelgeving

Even vanzelfsprekend is het dat de producten voldoen aan de eisen vanuit de wet- en regelgeving en de relevante normstelsels. Wij zoeken bewust de uitdaging op om de kwaliteitslat almaar hoger te leggen en ons specialisme naar het hoogste niveau te tillen.

Kwaliteit managen
Wij hanteren een kwaliteitsmanagementsysteem dat beantwoordt aan de internationale normen die zijn vastgelegd in NEN-EN-ISO 9001:2015. De gehele keten van activiteiten valt onder het regiem van dit managementsysteem. Het systeem wordt voortdurend verbeterd en geactualiseerd. Alle medewerkers kennen de (meetbare en controleerbare) kwaliteitseisen en –doelstellingen. Hun intrinsieke motivatie om op het kwaliteitsaspect te excelleren, helpt hen daarbij. De directie neemt de taak op zich het kwaliteitsbeleid goed te communiceren, strikt te handhaven en het duurzaam te borgen. De directie beoordeelt de vorderingen op kwaliteitsgebied en neemt de verantwoordelijkheid voor verdere verbetering.

ARBO
Een goed en gezond bedrijf, begint bij goede en gezonde medewerkers, die onder veilige omstandigheden hun werk kunnen doen. Wij hechten veel waarde aan de arbeidsomstandigheden binnen ons bedrijf en investeren voortdurend in ergonomische oplossingen en veiligheidsmaatregelen om de situatie op de werkvloer verder te verbeteren. Voor werkzaamheden op klantlocaties hanteren wij een arbomanagementsysteem op basis van de VCA 2017/6.0 norm.

Peter Ordelmans & Roderik Hol

Directie Typhoon

Raamsdonksveer, Januari 2024