Duits Engels Nederlands
TYPHOON SPECIALIST IN STIRRING & MIXING TECHNOLOGY
roerwerken om te suspenderen

Van variatie naar consistentie

Suspenderen

Bij het mengen van korrels, poeders of vaste stof in een vloeistof spreekt men van suspenderen. Het doel van dat proces kan zijn een suspensie te bereiden. Het aanmaken van een suspensie is een proces dat zeer stofafhankelijk is, in het bijzonder wanneer de vaste stof niet gemakkelijk is te bevochtigen.

Bij suspenderen wordt de vaste stof meestal op het vloeistofoppervlak gedoseerd en door roeren in de vloeistofmassa verdeeld. Daarbij kan de vaste stof lichter dan wel zwaarder zijn dan de vloeistof. Ook kan men een vaste stof, zonder dat die gaat drijven of bezinken, homogeen door de vloeistofmassa verdelen.

Soms is het ook voldoende om de vaste stof juist op te wervelen: dit noemt men minimum suspensie. Minimum suspensie is voor bijna elk suspensieproces een absolute voorwaarde. Voor processen waarbij bijvoorbeeld een zout moet worden opgelost is dit ook voldoende. Het homogeen verdelen door het mengvat vereist daarentegen meer energie en is een voorwaarde voor een continuproces.