Duits Engels Nederlands
TYPHOON SPECIALIST IN STIRRING & MIXING TECHNOLOGY

Werkwijze

Typhoon is op de eerste plaats een klantgerichte, deskundige raadgever die de moeite neemt zich te verdiepen in de producten en het productieproces van zijn klanten. Meer dan een halve eeuw ervaringskennis, gedocumenteerd in een imposant archief met systeemspecificaties, vormt daarbij een stevig fundament.

De roertechnisch-adviseurs van Typhoon zijn meedenkers op ieder niveau, gesprekspartners aan vele tafels. Zij beschikken over de kennis om tot de optimale procesinrichting te komen, ongeacht de aard en eigenschappen van de te mengen of te roeren stoffen. Natuurlijk houden zij hun kennis actueel, waardoor ook het inspelen op nieuwe wet- en regelgeving een vanzelfsprekendheid is.

De aanpak van Typhoon begint met een gedegen analyse van de bestaande situatie, het nauwkeurig bepalen van de procesvoorwaarden en van de gewenste resultaten. Daarna komt in goede samenspraak met de klant een passende procesinrichting tot stand waarbij, binnen de gestelde randvoorwaarden, de meest geschikte systemen worden ontworpen, geconstrueerd en geïmplementeerd. Typhoon garandeert daarbij de kwaliteit van zijn product, maar ook de succesvolle werking van het meng- en roerproces. Basis voor een perfect eindproduct!

Nieuwe recepturen kunnen in de eigen proefruimte worden getest en geverifieerd op basis van een representatief systeem. Vele innovaties hebben op deze wijze het licht gezien. Vervolgens wordt de receptuur met een opgeschaald systeem in productie genomen.

Om de kwaliteitsketen compleet te maken, heeft Typhoon een technische buitendienst beschikbaar voor montage, onderhoud en reparaties. Bij onderhoud wordt een minimale downtime nagestreefd. Ook bij een onverhoopte uitval wordt het productieproces binnen de kortst mogelijke tijd weer op gang gebracht. Met een servicecontract stemmen klanten het serviceniveau af op hun specifieke wensen en behoeften. Er zijn drie gradaties in servicecontracten: Standaard, Plus en Optimaal.