Duits Engels Nederlands
TYPHOON SPECIALIST IN STIRRING & MIXING TECHNOLOGY

Rheopectisch

Neemt de viscositeit toe met de tijd (bij constante schuifspanning), dan noemt men de vloeistof rheopectisch. Sommige smeermiddelen zijn rheopectisch.