Duits Engels Nederlands
TYPHOON SPECIALIST IN STIRRING & MIXING TECHNOLOGY

Axiaal werkende roerelementen

Axiaal werkende roerelementen worden toegepast wanneer een krachtige verticale circulatiestroming is vereist. Dit is het geval voor toepassingen als homogeniseren, voor het suspenderen van vaste stoffen, voor het inmengen van vaste stof door het vloeistofoppervlak en bij warmteoverdracht. De diverse typen propellers hebben een lage vermogensopname en een goede pompwerking. Ze genereren weinig turbulentie en shear en zijn daardoor geschikt om kwetsbare materialen te mengen.Propellers worden ook gebruikt als side-entering roerders in grote opslagtanks. De axiaalturbine is een robuust type roerder. Dit type levert ook een voornamelijk verticale stroming in de tank op en is daardoor bijvoorbeeld geschikt voor het suspenderen van minder kwetsbare materialen en voor het combineren van suspensie en gasdispersie.