Duits Engels Nederlands
TYPHOON SPECIALIST IN STIRRING & MIXING TECHNOLOGY

VISCOSITEIT

De viscositeit (stroperigheid, traagvloeibaarheid) van een vloeistof geeft aan hoe gemakkelijk of moeilijk die vloeistof stroomt. Benzine heeft bijvoorbeeld een lage viscositeit en stroop een hoge. Viscositeit is gedefinieerd als de verhouding tussen de opgelegde schuifspanning en de ontstane snelheidsgradiënt in de vloeistof.