Duits Engels Nederlands
TYPHOON SPECIALIST IN STIRRING & MIXING TECHNOLOGY

Visco elastisch

Sommige vloeistoffen vertonen zowel viskeuze als elastische eigenschappen. De vloeistof heeft dan niet alleen weerstand tegen beweging, maar zal ook, bij het stoppen van de beweging, terug willen keren naar de oorspronkelijke toestand. Deze visco-elastische vloeistoffen zijn lastig voor mengprocessen. Er kunnen gemakkelijk ‘dode zones’ ontstaan en de vloeistof vertoont de neiging langs de roeras omhoog te kruipen. Voorbeelden van visco-elastische vloeistoffen zijn elastomeren en lijmen.