Duits Engels Nederlands
TYPHOON SPECIALIST IN STIRRING & MIXING TECHNOLOGY
roerelementen om te homogeniseren

Samen één

Homogeniseren

In de roertechniek spreken wij van homogeniseren of blenden als er twee niet (geheel) gelijke vloeistoffen worden gemengd, met het doel er één homogeen mengsel van te maken. De moleculen van de ene stof worden dan volkomen gelijkmatig verdeeld in de andere stof. Concentratie- en temperatuurverschillen worden helemaal vereffend. In dit proces is de ‘mengtijd’ van belang. Dat is de tijd waarin de concentratie- of temperatuurverschillen tot een bepaald niveau zijn afgenomen.

In de zuivelindustrie wordt de term homogeniseren gebruikt voor het proces waarbij van melk een stabiele emulsie wordt gemaakt. Het is feitelijk correcter dit proces emulgeren te noemen.